Knihy Slon

Seřadit podle
170 zboží |
Váš výběr: Slon
Zvrácená pyramida - Bohuslav Blažek, Jiřina Olmrová
2
Participace a zájmové organizace v České republice - Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa
3
Proměny lékařské profese z pohledu sociologie - Eva Křížová
4
Cikáni - Cohn Werner
5
Rolník a krajina - Miloslav Lapka, Miroslav Gottlieb
6
Naše nynější modernita - Tomeš Josef
7
Ženy ve spektru civilizací - Tomeš Josef
8
Dialog teorií - Pavel Barša
9
Evropský univerzalismus. Rétorika moci - Immanuel Wallerstein
10
Proměny reprezentace zájmů - Mansfeldová Zdenka, Kroupa Aleš
11
Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále. - Pierre-Laurent Cosset, Lenka Grafnetterová
12
Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti - Dana Hamplová, kol.
13
Zelená svatozář - Erazim Kohák
14
Tři sociální světy - Jan Keller
15
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce - Petra Šanderová
16
Ekonomická sociologie - Witold Morawski
17
Politika kolektivního násilí - Charles Tilly
18
Důvěra a demokracie - Markéta Sedláčková
19
Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti - Hamplová Dana
20