SMLUVNÍ PODMÍNKY SERVERU SUPERKAUF.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky (dále jen Smluvní podmínky) upravují využívání služby Superkauf.cz. Odsouhlasením Smluvních podmínek se Zákazník služby Superkauf.cz zavazuje dodržovat pravidla v nich uvedená.

2. DEFINICE SLUŽBY

2.1. Služba Superkauf.cz (dále jen Služba) slouží pro vyhledávání a porovnání nabídek internetových obchodů.

2.2. Služba je dostupná na internetové adrese http://www.superkauf.cz.

2.3. Provozovatelem Služby je Superkauf s.r.o., IČ: 03119785, se sídlem Znojemská 1587/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, sp. značka C 29901 (dále jen Provozovatel).

2.4. Zákazníkem Služby je registrovaný uživatel a zadavatel Nabídky ve Službě (dále jen Zákazník), jenž si pro účely využití Služby zaregistruje u Provozovatele na webové stránce http://www.superkauf.cz/shop/pridat/ svůj e-shop.

2.5. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Zákazníkem na stránkách jeho internetového obchodu, zobrazovaná prostřednictvím Služby.

2.6. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky ve Službě (dále jen Uživatel).

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

3.1. Zákazník provozuje minimálně jeden internetový obchod na území ČR, který doposud není ve Službě registrován.

3.2. Zákazník je na stránkách svého internetového obchodu uveden jako provozovatel, včetně adresy, telefonního čísla a IČ.

3.3.  Zákazník bude dodávat informace o zboží ze svého internetového obchodu v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného XML souboru v požadovaném formátu (dále jen „XML FEED“), který bude k dispozici pro on-line automatizované zpracování Provozovatelem.

3.4. Provozovatel Služby si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka lhůtu v trvání do 5ti pracovních dní ode dne registrace Zákazníka.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat internetové obchody ve Službě, a to s udáním i bez udání důvodu.

4. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SUPERKAUF.CZ

4.1. Provozovatel se zavazuje na základě smluvních podmínek zobrazovat na serveru Superkauf.cz Nabídky dle XML feedu Zákazníka.

4.2. Nabídky budou zobrazeny na serveru Superkauf.cz. Rozmístění a grafický vzhled Nabídek ve Službě určuje Provozovatel.

4.3. Služba je pro registrované Zákazníky po dobu zkušebního (beta) období zcela zdarma.

4.4. Řazení zboží ve Službě probíhá ve zkušebním období dle nejnižší ceny.

4.5. Po ukončení zkušebního období budou Zákazníci informováni emailem s možností využít zpoplatněného modelu Služby a odsouhlasení nových Smluvních podmínek.

4.6. Nabídky v internetovém obchodě Zákazníka nesmí být v rozporu s platným právním řádem.

4.7. Zákazník je plně odpovědný za obsah zadaných Nabídek i za obsah stránek ve svém internetovém obchodu. Provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou ve Službě třetím stranám.

4.8. Zákazník může svou účast ve Služvě ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo emailem (marketing@superkauf.cz) o odstranění své provozovny ze Služby. Provozovatel si vyhrazuje pro odstranění provozovny Zákazníka lhůtu v trvání 10 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka.

4.1. Zákazník nesmí provádět operace manipulující s Nabídkami ve Službě. Zejména je zakázáno automatizované stahování dat, nadměrné přetěžování stránek Služby a automatické vytváření falešných prokliků Služby. Provozovatel může Zákazníka, při zjištění takovýchto činností, zablokovat a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Práva a povinnosti, Smluvními podmínkami neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. a občanským zákoníkem.

5.2. Zákazník souhlasí se zpracováním a využitím údajů, které Provozovateli poskytne na základě registrace Uživatele, dále ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník ukončit tím, že požádá písemně na adrese Provozovatele.

5.3. Tyto Smluvní podmínky nabývají účinosti dne 20.6.2014